Adatkezelési szabályzat PDF Nyomtatás E-mail

Tisztelt Tagok! Tisztelt Adományozók!

 

A 2011. CXII. tv. (Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló törvény) értelmében, adatait akkor tárolhatjuk, kezelhetjük, továbbíthatjuk, és küldhetünk Önnek magazint, levelet, papír vagy e-mail-es formátumban, amennyiben rendelkezünk egy Ön által jóváhagyott önkéntes és határozott hozzájárulási nyilatkozattal, melynek szabályozását alább olvashatja.

 

Adatkezelési szabályzat - Személyiségi jogok védelme

 

Adatkezelő: Jog az Egészséghez Közhasznú Egyesület

 

Adatkezelő azonosítója: NAIH-82822/2015.

 

Szabályok

 

Az Ön személyiségi jogainak és adatainak bizalmas kezelése nagyon fontos számunkra. Az Ön személyes adatait Adatkezelő kizárólag az Alapszabályában rögzített céljai elérése érdekében és tevékenysége körében használja fel.

 

Adatkezelő kizárólag azokat az információkat használja fel, amelyek az azonosításhoz szükségesek, hogy informálja Önt céljairól, tevékenységéről, és a célok elérése, irányába tett lépésekről, illetve a tevékenységről

 

Adatkezelő az adatokat a fentiek szerint használja fel.

 

Ön a nyilatkozat aláírásával/regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy rendszeres hírlevelet küldjünk megadott email- és/vagy postacímére, illetve telefonon vagy sms-ben megkeressük.

 

Adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonhatja, illetve hírleveleinkről, értesítésekről azonban bármikor leiratkozhat, illetve kérheti adatainak törlését az adatbázisból az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre küldött e-mailben, vagy írásban Adatkezelő fenti címére küldött postai levél útján. E-mailben történő kérelem esetén Adatkezelő az Ön biztonsága érdekében visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely e-mailre válaszolva Önnek meg kell erősítenie a törlést.

 

Adatkezelő az adatait határozatlan ideig a hozzájárulástól a törlésig kezeli. Amennyiben Adatkezelő megszűnik, úgy az adatok megsemmisítésre kerülnek.

 

Adatkezelő telefonon bejelentett törlési igényt, mivel annak forrása hitelt érdemlően nem azonosítható nem fogadja el.

 

Figyelemmel arra, hogy a hozzájárulás megadása írásban történik, így annak visszavonásánál is indokolt az írásbeli forma. E körben kérjük megértésüket.

 

Bármikor kérheti a tárolt adatairól történő információk kiadását. E kérelemre az adatok törlésénél leírtak és az írásbeliségre vonatkozó szabályok az irányadóak.

 

Ön bármikor átnézheti és megváltoztathatja a megadott információkat. Ha megváltoztatja adatait, adatbázisunkban tárolódik mindkét változat.

 

Adatkezelő a hazai adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyeknek, az adatvédelmi törvény által előírt tartalmú és formájú megkérésére, Adatkezelő köteles a szükséges személyi azonosító információkat kiadni.

 

Jelen szabályzat visszavonásig érvényes.

 

Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a 2011. évi CXII. tv. rendelkezései az irányadóak.

 

Budapest, 2015. március 20.

 

dr. Lenkei Gábor
Elnök