Nyilatkozat PDF Nyomtatás E-mail

Pártoló Tagság Nyilatkozat

Jelen Nyilatkozat elfogadásával Ön


a.)    kijelenti, hogy lehetősége volt a Jog az Egészséghez Egyesület Alapszabályát teljes körűen és mindenre kiterjedően megismerni, és ezáltal az Egyesület tevékenységével, továbbá különösen, de nem kizárólagosan, a pártoló tagságra vonatkozó rendelkezésekkel teljes mértékben tisztában van, és a pártoló tagságra vonatkozó rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek ismeri el.


b.)    kifejezetten tudomásul veszi, hogy pártoló tagként tagdíja és/vagy adománya a Jog az Egészséghez Egyesület részére kerül befizetésre/átutalásra,


c.)    tudomásul veszi, hogy jelentkezése fizetési kötelezettséget von maga után,


d.)    elfogadja továbbá, hogy az Egyesület bankkapcsolata a K&H Bank Zrt. melynek a fizetési rendszerével kapcsolatos tájékoztatót a honlapon elolvasta és megértette.


e.)    tudomásul veszi, hogy pártolói tagdíját és/vagy adományát az Egyesület az Alapszabályban rögzített tevékenysége körében használja fel, és ezzel összefüggésben az Egyesület szabadon dönt.


f.)    kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a pártolói tagdíja és/vagy adománya az Egyesülettől semmilyen formában nem igényelhető, vagy követelhető vissza. Továbbá az Egyesület a pártolói tagdíjat semmilyen formában nem téríti vissza.